Wie gaat dat betalen

Er heerst nog veel onwetendheid bij de mensen. Zo blijkt dat veel mensen niet weten, dat zij recht hebben om zelf hun eigen zorgaanbieder te kiezen.

Particuliere thuiszorg is er niet alleen voor mensen met een leuk banksaldo, maar zeker ook voor de mensen met een kleine beurs. De zorg die wij verlenen wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Normaal is het zo dat, wanneer mensen een basis verzekering hebben, zij zelf een gedeelte van de particuliere zorg moeten betalen (25%), bij een restitutiepolis betalen zij niets.

ECHTER!!!! Wij van JOY FOR CARE berekenen de eigen bijdrage niet!!!!! Wij vinden dat iedereen, ongeacht de inhoud van zijn of haar budget, recht heeft op goede en eerlijke zorg !!!

PARTICULIERE ZORG IS DUS ECHT VOOR IEDEREEN !!!

Wat is nu eigenlijk “zorg in natura” en “PGB” en wat is het verschil?
Wanneer u gaat zoeken op Google, komt bij deze vraag als eerste het volgende antwoord naar boven: Met een “PGB” (persoonsgebonden budget) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij “zorg in natura” bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Dit is echter maar gedeeltelijk waar! U kunt in beide gevallen zelf bepalen door wie u de zorg laat verlenen. De zorgverzekeraar wil alleen dat het zo min mogelijk kost. Normaal, wanneer u voor zorg in natura kiest, krijgt u automatisch zorg van de organisaties welke afspraken hebben met de verzekeraar (dit wordt “gecontracteerde zorg” genoemd). Met deze organisaties heeft de verzekeraar afspraken over wat ze qua zorg mogen spenderen.

Bij PGB krijgt u, na de indicatie, een bedrag toegekend welke u mag gaan inzetten voor particuliere zorg. Dit bedrag krijgt u niet op uw rekening, maar wordt pas na het factureren, overgemaakt naar u, waarna u het uitbetaald aan uw particuliere zorgverleners.

Om een PGB aan te vragen moet u een hoop werk verzetten, een plan overleggen over hoe u het denkt uit te gaan geven en een goede administratie bijhouden.

Wat zorgverzekeraars echter niet vermelden, is dat u ook kunt kiezen voor zorg in natura EN zelf uw zorgverleners kan kiezen (particuliere of niet-gecontracteerde zorg).

In het geval van niet-gecontracteerde zorg hoeft u geen administratie bij te houden.

 

 

Natuurlijk zitten er wel voorwaarden aan vast, de belangrijkste zijn:
– zorgverlener moet een keurmerk hebben;
– zorgverlener moet de juiste AGB code hebben.

Een voordeel van zorg in natura (ZIN) is, dat u met de hele administratie vrijwel niks te maken heeft. Dit loopt grotendeels via de zorgverlener en de verzekeraar.

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met JOY FOR CARE!!! Wij helpen u graag verder.