Opleidingen

Opleiding volgen als ZZP’er

Onderwijs volgen én ZZP’er zijn? Jazeker!
Een vraag die wij veel horen is “Hoe kan ik als ZZP’er een opleiding doen?”
Veel gehoorde argumenten zijn dat opdrachtgevers niet mee willen werken aan een opleidingsplaats voor jou als ZZP, dat er geen begeleiding beschikbaar is voor ZZP’ers of dat er bij niveau 2 routes niet tot niveau 3 IG opgeleid kan worden.

Samen met ZZP Ondersteuning Nederland gaan wij dat anders aanpakken:
Angela van “ZON”, weet als geen ander hoe het er als ZZP’er in de zorg aan toegaat, omdat zij zelf ook ZZP’er is.
Zij merkt dat het soms lastig kan zijn om alle zaken, naast het zorg verlenen, goed te regelen en dat biedt ze aan via ZZP Ondersteuning Nederland.

ZZP Ondersteuning Nederland helpt je, via door jou te kiezen modules aan ondersteuning en op het gebied van wet- en regelgeving, administratie, boekhouding, facturering, klantdossiers & rapportage, belastingaangifte, klachten, geschillencommissie en Wkkgz, privacy en AVG, deskundigheidsbevordering, scholing & toetsing, begeleiding bij beroepsopleiding, aanvragen van keurmerken en VOG, indicatiestelling & tariefbepaling, verlof & verzuim.

Ze hebben een jaarpakket deskundigheidsbevordering voor ons samengesteld, zodat je per 2 jaar 16 handelingen kan laten toetsen om je Zelfverklaring Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (KIWA) op orde te houden, zodat je altijd aan je opdrachtgever (én bemiddelingsbureau) kan aantonen dan je bevoegd en bekwaam bent. Je ontvangt van “ZON” een reader en wanneer je een handeling voldoende aftoetst leggen we dit vast, inclusief datum van toetsing.

Stageplaats
Joy for Care heeft een instelling bereid gevonden ZZP’ers een plek aan te bieden waar ze kunnen leren en ontwikkelen om een opleiding te volgen en ZZP Ondersteuning Nederland heeft expertise van werkbegeleiders en praktijkopleider in huis voor niveau 3IG, MBO-V en HBO-V.
Medio september 2018 zullen beschikbare stageplaatsen te zien zijn op stagemarkt.

Voorwaarden hierbij zijn:
– Jouw inzet voor het volgen van een nieuwe opleiding
– Bereidheid tot het investeren van tijd
– Bereidheid tot het investeren van geld

Wat bieden wij?

– Een instelling waar ZZP opleidingsplaatsen beschikbaar zijn
– Begeleiding bij je leerproces, zowel praktisch als procesmatig
– Ondersteuning bij het aanvragen van subsidie voor je opleiding
– Erkend leerbedrijf
– Keuze vrijheid in je opleiding; particulier of regulier

 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Joy for Care of Angela van ZZP Ondersteuning Nederland